colloidaal goud en zilver nader belicht

colloidaal goud en zilver nader belicht - Colloidaal Goud

 

 

Resistentie bacteriën tegen antibiotica...

 

 

Antibiotica zijn een belangrijke hoeksteen van de gezondheidszorg. Maar door het frequent voorschrijven van antibiotica aan patiënten en ook door het veelvuldig gebruik ervan in de veeteelt en landbouw, is de werkzaamheid ervan echter minder en minder geworden.

 

De media laat regelmatig indringende beelden zien over de mogelijk ernstige gevolgen voor de mensheid inzake de toennemende resistentie van schadelijke bacteriën tegen antibiotica.

 

(Zie ook RIVM website: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie )

 

 

 

 

Zijn er wellicht andere mogelijkheden? 

  

 

Door de kunstmest en moderne teelt van gewassen krijgen we onvoldoende sporen elementen in ons lichaam. Colloidaal goud en zilver zijn natuurlijke elixers zonder akelige bijwerkingen en hebben geen vervuilend (lees schadelijk) effect op het milleu.

 

Hoe word Colloïdaal zilver en goud gemaakt? De bereiding van ware kwaliteit en dus écht colloidaal zilver/goud geschiedt door een hoog voltage procedé. Hierbij is een hoog voltage generator noodzakelijk die in staat is om duizenden volts op te wekken bij een hoog amperage. Zo ontstaat "colloïdaal" zilver/goud in een vloeibare suspensie (gedestilleerd water) bestaande uit microscopisch elektro- magnetisch gelijk geladen deeltjes.

 

Bij Colloïdaal zilver en goud gaat het om de grootte van de deeltjes ofwel de deeltjes oppervlakte wat een colloïdaal topproduct maakt. Met andere woorden; hoe kleiner de deeltjes, hoe hoger de kwaliteit.

 

De hoog frequent generator genereert door de duizenden volts hoge spanning een vlamboog of anders gezegd; een plasmavlam tussen twee dikke staafjes zuiver goud of zilver. Door de hoge temperatuur van de plasmavlam verdampt het goud/zilver in het gedestilleerde water tot colloidale (atomaire) deeltjes en blijven de deeltjes door hun gelijke lading zweven in het water.

 

Internationaal bestaat er grote zorg over de toename van resistentie tegen antibiotica. Dit zijn zeer verontrustende gegevens. Want antibiotica is een belangrijke hoeksteen van onze gezondheidszorg. De toename van bacterie resistentie tegen antibiotica (zoals MRSA) is echter een grote bedreiging voor ziekenhuizen en de wereldwijde gezondheid van mensen...

 

Nu we steeds meer met deze situatie worden geconfronteerd, wordt het toch echt tijd terughoudend te zijn met het gebruik van antibiotica, ook bij de bio-industrie van dieren, waar boeren op grote schaal antibiotica toepassen. Tegenwoordig is door Europese Wet en Regelgeving het gebruik van antibiotica gelukkig meer aan banden gelegd. 

 

Nu bacteriën steeds meer resistentie tegen antibiotica ontwikkelen, lijkt Colloidaal zilver belangrijker te gaan worden... Temeer daar een groot aantal bacteriën, zo blijkt uit de praktijk, géén resistentie tegen colloïdaal zilver ontwikkelen.

 

Het zou toch schitterend zijn indien er meer diepgaand wetenschappelijk onderzoek en bewijs zou komen naar de opvallende effecten van colloïdaal goud en zilver op de gezondheid van mensen, dieren en planten.

 

Wetenschappers zijn volop bezig om resistentiegenen te identificeren en doen hun best om tot een oplossing te komen. Zou het niet beter zijn om tegelijkertijd verschillende oplossingen te bedenken en deze simultaan in te zetten? Minder antibiotica, restrictief voorschrijven, oppassen voor oneigenlijk gebruik en alternatieven voor antibiotica in de gaten houden. Meer voorlichting en bewustwording. Meer beweging, goede voeding en natuurlijke voedingssupplementen. Er wordt steeds meer wetenschappelijk gedaan naar allerlei gezondheid bedreigende zaken. Ook naar de voordelen en toepassingen van colloïdaal goud en zilver...

 

Colloïdaal goud en zilver;  Zij mogen niet de status van geneesmiddellen dragen. Dat houdt in dat ze wel mogen worden gefabriceerd en gedistribueerd, maar dat er geen claims mogen worden gemaakt ten aanzien van de effectiviteit c.q. genezing ten behoeve van het gezondzijn.

 

Bereiding procedé van colloidaal zilver

 

 

 

Meer weten?

 

Klik op  "contact"   en verstuur uw bericht.

 

 

Nano grootte Nano grootte [43 Kb]

Antibiotica

Antibiotica - Colloidaal Goud

Er is meer kennis over antibiotica nodig! Iedereen zou beter moeten worden voorgelicht wanneer deze geneesmiddelen, die bacteriën bestrijden, wel of niet helpen, hoe het gebruik (misbruik) ervan kan worden voorkomen en hoe het grote gevaar van resistentie kan worden tegengegaan. Steeds meer bacteriesoorten worden namelijk ongevoelig voor antibiotica door onzorgvuldig en overmatig gebruik ervan! Daardoor kunnen ziektes die nu nog te genezen zijn, zoals blaas- of longontsteking, weer levensbedreigend worden.

Infecties

Infecties - Colloidaal Goud

Wanneer moet ik antibiotica gebruiken? Antibiotica helpen niet tegen infecties die zijn veroorzaakt door virussen, zoals bij griep of verkoudheid. Antibiotica werken alleen bij bacteriële infecties. Alleen een arts kan de juiste diagnose stellen en bepalen of antibiotica nodig zijn. Gebruik daarom alleen antibiotica wanneer ze zijn voorgeschreven door een arts en volg de aanwijzingen voor het juiste gebruik. Op deze manier is de kans op resistentie kleiner.

Resistentie

Resistentie - Colloidaal Goud

Antibioticaresistentie staat hoog op de agenda van de Europese Unie. Het is van groot belang om onder meer het onzorgvuldig gebruik van antibiotica terug te dringen. Zijn er alternatieven voor de reguliere antibiotica? In Europa vallen elk jaar ongeveer 25.000 doden door antibioticaresistentie en is er sprake van miljarden euro's aan vermijdbare zorgkosten, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door extra ligdagen en maatregelen om patiënten in isolatie te verplegen. Het probleem is werkelijk urgent! De roep wordt steeds groter voor wereldwijde samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, veterinaire (dieren) zorg en milieu. Waarom krijgt Colloïdaal Zilver geen aandacht in de medische wereld als veilig alternatief tegen vele schadelijke bacterien?

Ouderen

Ouderen - Colloidaal Goud

'Ouderen krijgen te vaak onnodig antibiotica' Een op de vier antibioticakuren in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt onnodig voorgeschreven, onder andere omdat bewoners vaak zelf niet goed in staat zijn om aan te geven waar ze last van hebben. Gevaarlijk; antibioticagebruik leidt op den duur tot resistentie, waardoor patiënten helemaal niet meer beter worden als zij een infectie hebben. Dat stelt Laura van Buul van het VU medisch centrum in haar promotieonderzoek.

verzorging

verzorging - Colloidaal Goud

Infectieziekten zoals blaasontsteking en longontsteking komen veel voor bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en worden meestal behandeld met antibiotica. Het veelvuldig gebruik van antibiotica kan leiden tot antibioticaresistentie, wat betekent dat bacteriën die de infecties veroorzaken niet meer reageren op de toegepaste antibiotica. De patiënt wordt dan niet beter.

kracht

kracht - Colloidaal Goud

Wees bewust van je keuzes bij wat je voelt en bij je past. Intergreer je keuzes in je dagelijkse structuur en menselijk bestaan. Stimuleer je eigen gezondheid en ervaar haar als belangrijk en waardevol. Ervaar levenslust! Is het iets vanzelfsprekends, komt het aanwaaien? Neem zelf verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk, elke dag! Stimuleer je prachtige lichaam en haar weerstand, blijf ze onderhouden, Door zelf je verantwoordelijkheid hierin te nemen, vergroot je niet alleen je autonomie, maar kom en blijf je ook meer in je 'Kracht' staan.